لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

Found you when your heart was broke
وقتی قلبت شکسته بود پیدات کردم


I filled your cup until it overflowed
یه لیوانو برات پر کردم تا وقتی که سرریز شد


Took it so far to keep you close
خیلی طول کشید تا نزدیک خودم نگهت دارم


I was afraid to leave you on your own
میترسیدم که تنهات بذارم


I said I'd catch you if you fall
گفتم که اگه بیفتی میگیرمت


And if they laugh, then fuck 'em all
و اگه خندیدن ، ف*ک به همشون


And then I got you off your knees
و وقتی رو زانو هات افتاده بودی


Put you right back on your feet
روی پاهات گذاشتمت

 


(مشاهده متن کامل کلیک کنید)