متن آهنگ:
[Verse 1: Jungkook]
You say love is messed up
You say that it don't work
You don't wanna try, no, no
(You don't wanna try, no, no)
And baby, I'm no stranger
To heartbreak and the pain of
Always being let go (Always being let go)