لینک دانلود آهنگمتن آهنگ به همراه ترجمه:


When you get older, plainer saner
هر چی پیرتر میشی ساده تر و عاقل تر میشی


Will you remember all the danger
We came from?
همه اون خطرهایی که ازش جون سالم به در بردیم رو یادت میاد؟


Burning like embers, falling, tender
به آرومی سوختن و خاکستر شدن و افتادنمون {منظورش تموم شدن عشقشونه}


Longing for the days of no surrender Years ago
سال هاست در انتظار روزهای رهایی و آزادی ام


And will you know
و تو خوب میدونی


So smoke ’em if you got ’em
این یه اسلنگه که معنیش میشه هر کاری که دلت میخواد بکن


Cause it’s going down
چون همه چی دیگه تموم شدهبرای مشاهده متن و ترجمه کامل اینجا کلیک کنید