لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ 5 دقیقه سیبل جان:

Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın

تو فکر می کنی که ول کردن من راهته

Ben bu öz güveni eskiden aldım

من این اعتماد به نفس رو از گذشته ها گرفتم

Bu yangında sen de yandın sen

تو این آتیش تو هم خواهی سوخت

Ne ara usandın sen

چه زمانی خسته شدی تو

Açmış diye çiçekler bahar mı sandın

فکر کردی که چون گلها شکوفه کردند بهار شده

Ömrümün çilesini oyun mu sandın

فکر کردی که درد و غم زندگی من مسخره بازی یه؟

Boş verdim gerisini

بقیه ای رو ول کردم

Zaten ben usandım ben

راستش من خسته شدم

Nasılda yanıldım ben

چطور سوختم من

Bu gece bitmeden

تا این شب تموم نشده

Umudum gitmeden

تا امیدم رو از دست ندادم

Şu anlamsız canımdan geçmeden

تا وقتی که از این جان بی ارزشم نگذشته ام

Bilemem artık arıza istemem ben

نمی دونم دیگه، ولی دردسر نمی خوام

Beş dakika bekleyemem

حتی نمی تونم پنج دقیقه صبر کنم

Tüm gece korkuların arasında kaldım

تمام شب در میان ترسها موندم من

Tutunduğum kadardan nasibimi aldım

من سهم خودم رو تا حدی که دووم آوردم گرفتم

Bu yangında sende yandın ben

توو این آتیش تو هم سوختی و من هم

Beş dakika bekleyemem

حتی نمی تونم پنج دقیقه صبر کنم