لینک دانلود آهنگ با کیفیت بالامتن آهنگ


وإنت معایا میشغلنیش الناس
فرق الإحساس أجمل بکتیر
وإنت معایا بشوفک أحلى الناس
دی حقیقة خلاص مفیهاش تغییر

باین حبیت، أیوه أنا حبیت
حبیت الدنیا اللی بتضحکلی معاک علی طول
باین حبیت، أیوه أنا حبیت
وبشوف فی عینیک الفرحة اللی تخلینی بقول

إتأکدت إن أنا مقدرش أعیش غیر وأنا ویاک، وهقولک إیه
ده مفیش ثانیة تعدی ماتوحشنیش
وإرتحت معاک، طب أسمی ده إیهبرای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید