لینک دانلود آهنگترجمه فارسی:


Cab radio screaming

کاپ رادیو فریاد میزنه

 

(cab radio یه شبکه رادیویی)

 

Noise and tears

سر و صدا و هرج و مرج

 

Death on the TV

(اخبار) مرگ توی تلویزیون

 


And then there's you

و بعدش تو هستی (میای)برای مشاهده متن و ترجمه کامل آهنگ کلیک کنید