متن و ترجمه آهنگ مایلی سایرس

War Is Over:


?So, this is Christmas, and what have you done

خب، کریسمس از راه رسید، و تو چکار کردی؟

 

Another year over, and a new one just begun

یه سال دیگه تموم و یه سال جدید شروع شد

 

And so, this is Christmas, I hope you have fun

خب، کریسمس از راه رسید، امیدوارم بهتون خوش بگذره

 

The new and the dear one, the old and the young

آدمای تازه بدنیا اومده، آدمای عزیز، آدمای پیر و آدمای جوون

 

A very merry Christmas, and a happy New Year

کریسمس و سال جدید مبارک

 

Let’s hope it’s a good one without any fear

بیاید امیدوار باشیم یه سال بدون ترس داشته باشیم

 

And so, this is Christmas (War is over)

خب، کریسمس از راه رسیده (جنگ تموم شده)

 

Awake and for strong (If you want it)

هوشیار و قوی (اگه خودت بخوای)

 

For rich and for poor ones (War is over)

واسه فقرا و پولدارها (جنگ تموم شده)برای مشاهده ترجمه کامل و دانلود آهنگ اینجا کلیک کنید.