(لینک دانلود آهنگ)


متن آهنگ:


Shallow

 

[Verse 1: Bradley Cooper]

Tell me somethin' girl
یه چیزی رو بهم بگو

Are you happy in this modern world?
تو، توی این دنیای مدرن خوشحالی؟

Or do you need more?
یا بیشتر نیاز داری؟

Is there somethin' else you’re searchin' for?
چیزه دیگه ای هم هست ک دنبالشی؟

I’m falling
دارم سقوط میکنم

In all the good times I find myself longin' for change
در تمام زمان های خوب، میبینم ک بدنبال تغییرم

And in the bad times, I fear myself
و در مواقع بد، از خودم میترسم