متن و ترجمه و دانلود آهنگ Nights Like This از Kehlani

متن و ترجمه فارسی آهنگ:


You act like you need reminding
طوری رفتار می‌کنی که انگار

Tryna do it over, bring it back and rewind it
لطفاً این کارو انجامش بده, اونو برگردون و عقب ببر

But all that glitters isn't gold, I was blinded
اما هر گردی گردو نیست

Should have never gave you my heart on consignment
هرگز قلبم رو به تو ندادم

And I can't believe the lies that I went for
 من نمیتونم باور کنم که دروغ گفتم