لینک دانلود آهنگ با کیفیت 320


Spent twenty-four hours, I need more hours with you

بیست و چهار ساعت صرف کردم، ساعت های بیشتری احتیاج دارم برای تو

You spent the weekend getting even, ooh

حتی تموم آخر هفته رو خودت گذروندی، اووه

We spent the late nights, making things right between us

تا آخر شب همه چیزایی که بینمون بود راست وریست کردیم 

But now it's all good, babe

وحالا همه چی خوبه، عزیزم

Roll that back wood, babe

اون پاروی چوبی رو برگردن عقب، خوشگله

And play me close

و بیا نزدیکتر

'Cause girls like you, run 'round with guys like me, 'til sun down

چون دخترایی مثل تو با پسرایی مثل من میپرن، تا غروب خورشید

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Girls like you, love fun, and yeah, me too, what I want

دخترایی مثل تو عاشق تفریحن و آره، منم همینطور! این چیزیه که میخوام

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you, yeah-yeah

به دختری مثل تو احتیاج دارم، آره آره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you

به دختری مثل تو نیاز دارم

I spent last night on the last flight to you

دیشبو با اخرین پرواز گذروندم واسه تو

Took a whole day up tryna' get way up, ooh

تموم روز تلاش کردم تا بگیرمش، اووه

We spent the daylight tryna' make things right, between us

تموم روزو واسه راست وریست کردن چیزای بینمون صرف کردیم

But now it's all good, babe

وحالا همه چی خوبه، عزیزم

Roll that back wood, babe

اون پاروی چوبی رو برگردن عقب، خوشگله

And play me close, yeah

و بهم نزدیک شو، آره

'Cause girls like you, run 'round with guys like me, 'til sun down

چون دخترایی مثل تو با پسرایی مثل من میپرن، تا غروب خورشید

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Girls like you, love fun, and yeah, me too, what I want

دخترایی مثل تو عاشق تفریحن و آره، منم همینطور! این چیزیه که میخوام

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you, yeah-yeah

به دختری مثل تو احتیاج دارم، آره آره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you, yeah-yeah

به دختری مثل تو احتیاج دارم، آره آره

“— Maroon 5 feat. Cardi B

 

I need a girl like you, yeah-yeah

به دختری مثل تو احتیاج دارم، آره آره

I need a girl like you

به دختری مثل تو نیاز دارم

Maybe it's 6:45

شاید 6.45 شده

Maybe I'm barely alive

شایدم به سختی زنده ام

Maybe you've taken my shit for the last time, yeah

شاید گه خوریم رو بکنی برای آخرین بار، اره

Maybe I know that I'm drunk

شاید بدونم که مستم

Maybe I know you're the one

شاید بدونم تو یکی هستی

Maybe I'm thinkin' it's better if you drive

شاید فکر میکنم بهتره که تو برونی

Not too long ago, I was dancing for dollars

خیلی وقت پیش نبود، که بخاطر دلار می رقصیدم

Know it's really real if I let you meet my mama

اگه اجازه دادم مادرمو ببینی بدون که اون واقعی واقعیه

You don't want a girl like me, I'm too crazy

دختری مثل من رو نمیخوای، خیلی دیوونه ام

But every other girl you meet is fugazy

ولی هر دختر دیگه ای که ببینی ازت گریزونه

I'm sure them other girls were nice, enough

مطمئنم دخترای دیگه به اندازه کافی خوب بودند

But you need someone to spice it up

ولی تو کسیو میخوای که واست حکم چاشنی داشته باشه

So who you gonna call? Cardi, Cardi

خب میخوای کیو صدا کنی؟ کاردی، کاردی

Come and rev it up like a Harley, Harley

بیا و برش گردون مثل هارلی، هارلی

Why is the best fruit always forbidden?

چرا بهترین میوه همیشه ممنوعه؟

I'm coming to you now doin' twenty over the limit

الان دارم میام طرف تو، کاری که 20 بار بیشتراز حد انجام دادم

The red light, red light stop (stop)

چراغ قرمز ، چراغ قرمز وایستا

I don't play when it comes to my heart (let's get it though)

نمیتونم نقش بازی کنم وقتیکه سمت قلبم میاد(بیا از طریقی بفهمیم)

I don't really want a white horse and a carriage

واقعا دنبال یه اسب سفید و یه کالسکه نیستم

I'm thinkin' more of a white Porsches and karats

دارم به چیزایی بیشتر از پورشه سفید و جواهرات فکر می کنم

I need you right here 'cause every time you call

همین جا بهت احتیاج دارم، چون هر وقت زنگ میزنی

I play with this kitty like you play with your guitar

بااین گربه بازی میکنم مثل موقعی که تو با گیتارت می نوازی

'Cause girls like you, run 'round with guys like me, 'til sun down

چون دخترایی مثل تو با پسرایی مثل من میپرن، تا غروب خورشید

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Girls like you, love fun, and yeah, me too, what I want

دخترایی مثل تو عاشق تفریحن و آره، منم همینطور! این چیزیه که میخوام

When I come through, I need a girl like you, yeah-yeah

وقتی ک میام تو، به یک دختری مثل تو نیاز دارم، اره اره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you, yeah-yeah

به دختری مثل تو احتیاج دارم، آره آره

Yeah-yeah-yeah, yeah-yeah-yeah

آره آره آره، آره آره آره

I need a girl like you

به دختری مثل تو نیاز دارم