لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:


خودتم نمیدونی‌ چی‌ میخوای‌ از زندگی‌ دقیقا
نمیتونه کنار تو زندگی‌ کنه کسی‌ شبیه من
میدونی‌ غیر من همه با تو غریبن
رفتارت عادی نیستن عجیبن
یه روز حرفاتو میگی‌
یه روز همه رو پس میگیری
همه ی عمرتو زیر آبی رفتی‌
پس کی‌ نفس میگیری
یه روز هی‌ فاز دوری
روز بعدش آشتی زوری
میگی‌ میری خوب حقته برو
فقط دوس دارم بدونم چجوری

بگو واسه چی‌ آروم و قرار نداری تازگی
بگو بدونم دیگه به لب رسیده با تو جونم
بگو بدونم

یه روز حرفاتو میگی‌
یه روز همه رو پس میگیری
همه ی عمرتو زیر آبی رفتی‌
پس کی‌ نفس میگیری
یه روز هی‌ فاز دوری
روز بعدش آشتیه زوری
میگی‌ میری خوب حقته برو
فقط دوس دارم بدونم چجوری

دیگه به لب رسیده جونم با تو
دارم من ازت یه عالم اتو
تلف کردم وقتمو با تو
پرو شدی جدیدنا تو
دیگه به لب رسیده جونم با تو
دارم من ازت یه عالم اتو
تلف کردم وقتمو با تو
پرو شدی جدیدنا تو