متن آهنگ:


ثابت کرد با همه فرق داره ثابت کرد مال منه
دنیام زیر و رو کرد چشماش درمون حال منه
دلواپس میشه برام هوامو داره با چشاش
کیه انقدر خوبه که بخوام
اونو دوس داشته باشم به جاش
بی اندازه دوسش دارم
خوبیاشو چطور بشمارم
کنارش آرامش دارم آرامش
بی اندازه دوسش دارم
خوبیاشو چطور بشمارم
کنارش آرامش دارم میخوامش

دیوونم کرد انقدر دیوونه است
درگیر قلبم با اون
آرومم وقتی که راه میریم
باهم دیگه تو بارون
دلواپس میشه برام
هوامو داره با چشاش
کیه انقدر خوبه که بخوام
اونو دوس داشته باشم به جاش
بی اندازه دوسش دارم
خوبیاشو چطور بشمارم
کنارش آرامش دارم آرامش
بی اندازه دوسش دارم
خوبیاشو چطور بشمارم
کنارش آرامش دارم میخوامش