لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

When you’re ready come and get it (x2)
وقتی که آماده ای بیا و بگیرش

Na na na na [3x]

When you’re ready
وقتی که آماده ای

When you’re ready
وقتی که آماده ای

When you’re ready come and get it
وقتی که آماده ای بیا و بگیرش

Na na na na [3x]

You ain’t gotta worry, it’s an open invitation
نگران نباش، این یه دعوت علنیه

I’ll be sittin’ right here, real patient
من واقعا صبورانه درست اینجا خواهم نشست

All day, all night, I’ll be waitin’ standby
تمام روز، تمام شب، در انتظار می مونم

Can’t stop because I love it, hate the way I love you
نمیتونم تمومش کنم چون دوسش دارم, از حالتی که دوستت دارم متنفرم

All day all night, maybe I’m addicted for life, no lie.
تمام روز، تمام شب، شاید من معتاد زندگی ام, دروغ نیست


برای مشاهده متن و ترجمه کلیک کنید.