لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

 

You were the shadow to my light
تو برای نور من سایه بودی

Did you feel us?
ما رو احساس کردی

Another star
ستاره ای دیگر

You fade away
که تو دورش کردی

Afraid our aim is out of sight
میترسم که هدف ما دور از دسترس باشد

Wanna see us
میخواهی ما رو ببینی

Alight
شعله ور


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید