متن و ترجمه فارسی آهنگ


I find it hard to say the things I want to say the most

اینو فهمیدم که سخته چیزایی رو که بیشتر دوست دارم رو بگم

 

Find a little bit of steady as I get close

وقتی که نزدیک شدم، یکم استوار بودن رو پیدا کردم

 

Find a balance in the middle of the chaos

بین این همه هرج و مردم یک تعادلی رو پیدا کردم

 

Send me low, send me high, send me never demigod

من رو به پایین ببر، من رو به اوج بفرست، هیچ وقت یه نیمه خدا رو برام نفرست

 

I remember walking in the cold of November

یادم میاد که تو سرمای ماه نوامبر قدم میزدم

 

Hoping that I make it to the end of December

امیدوارم بتونم تا اخر ماه دسامبر از پسش بربیامبرای دانلود و مشاهده ترجمه کامل اینجا کلیک کنید