لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

XOXO XOXO XOXO

Yeah

واسه یه بوسه ی نرم X یه

واسه یه بغل کردن  O یه

شاید تو قبلا هم میدونستی

OH

روز به روز من مخفیانه واسه ی تو یه نامه نوشتم

و اون چیزیه که من اخرش نوشتم

اگرچه هیچ وقت بهت ندادمش

این روزا حالت چجوریاست؟

هیچ چیز خاصی نیست؟

فقط این حرفای معمولی از ذهنم می گذره

در واقع قلب من عمیقه


برای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید