لینک دانلود آهنگمتن آهنگ:


 [Verse 1: Jesy]

I always say what I’m feeling
I-I was born without a zip on my mouth
Sometimes I don’t even mean it
It takes a little while to figure me out
من همیشه میگم چه حسی دارم
من با یه دهن بدون زیپ بدنیا اومدم
بعضی وقتا حتی منظوری هم ندارم
یکم طول میکشه تا بشی شبیهه من


[Verse 2: Leigh-Anne]
I like my coffee with two sugars in it
High heels and my jewellery drippin'
Drinkin' I get all fired up
(hey hey hey)
Insecure but I'm working with it
Many things that I could get rid of
Ain't about to give it up

کافیمو دوست دارم با دوتا قند توش
کفش پاشنه بلند و الماس چیکیده ام
مینوشم همه آتیشایه دهانه کش رو
آی_ایه_آی


ناامن اما کارم همینه
چیزای زیادی که میتونستم ازشون خلاص شم
هیچکس نمی تونه تحملشون کنه.برای مشاهده متن کامل کلیک کنید