لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

[Verse 1]

Found you when your heart was broke

I filled your cup until it overflowed

Took it so far to keep you close (keep you close)

I was afraid to leave you on your own

 وقتی قلبت شکسته بود پیدات کردم

من برات یه لیوانو پر کردم تا وقتی که سرریز شد
خیلی طول کشید تا نزدیک خودم نگهت دارم
میترسیدم که تنهات بذارم


[Pre-Chorus]

I said I'd catch you if you fall (fall)

And if they laugh, then f*ck 'em all (all)

And then I got you off your knees

Put you right back on your feet

Just so you could take advantage of me

من میگم اگه سقوط کنی میگیرمت
و اگه خندیدن، ف*ک به همشون
و وقتی رو زانو هات افتاده بودی
روی پاهات گذاشتمت
فقط برای اینکه بتونی ازم استفاده کنی

 


(مشاهده متن کامل کلیک کنید)