لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:


شروع کورس

We don't talk anymore, we don't talk anymore

ما دیگه با هم حرف نمی زنیم، ما دیگه با هم حرف نمی زنیم

 

We don't talk anymore, like we used to do

ما دیگه با هم حرف نمی زنیم، مثل قبلا که عادت داشتیم حرف بزنیم

 

We don't love anymore, what was all of it for?

ما دیگه با هم حرف نمی زنیم، پس این همه کارامون واسه چی بود؟

  

Oh, we don't talk anymore, like we used to do

اوه ما دیگه با هم حرف نمی زنیم، مثل قبلا که عادت داشتیم حرف بزنیم

پایان کورس

 

Charlie Puth

I just heard you found the one you've been looking

من شنیدم تازگی ها که کسی رو که دنبالش بودی رو پیدا کردی

 

You've been looking for

کسی رو که دنبالش بودی

 

I wish I would have known that wasn't me

ای کاش (زود تر) میدونستم (کسی که دنبالش بودی) من نبودم

 

Cause even after all this time I still wonder

 چون هنوزم بعد از این همه مدت دارم به این فکر میکنم که

 (wonder معنی نگران بودن هم میده)

 

Why I can't move on

چرا نمی تونم از نو شروع کنم

 (move on اینجا یعنی فراموش کردن

گذشته و شروع یه زندگی و فعالیت تازه)

 

Just the way you did so easily

مثل تو که به راحتی این کار رو کردی

 

Don't wanna know

نمی خوام بدونم در مورد اینکه

 

What kind of dress you're wearing tonight

که چه لباسی رو امشب داری می پوشی

 

If he's holding onto you so tight

و اگه که اون محکم تو رو بغل کرد

 

The way I did before

مثل اون موقع ها که من بغل می کردم

 

I overdosed

من اور دوز کردم

 (داره میگه دوست نداره که بدونه چه لباسی اون پوشیده

و نمی خواد به این فکر کنه که دختره همون کارهایی با اون

کرده با دوست پسر جدیدش هم انجام میده و اگه اینو بفهمه

اوردوز میکنه، اوردوز مصرف بیش از حد مواد یا دارو

اینجا یعنی توی دوست داشتن تو زیاده روی کردم)

 

Should've known your love was a game

(زودتر از اینها) باید می دونستم که که عشق تو یه بازی بوده

 

Now I can't get you out of my brain

الان نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم (فراموشت کنم)

 

Oh, it's such a shame

این شرم آوره

 

تکرار کورس

 

Selena Gomez

I just hope you're lying next to somebody

امیدوارم پیش کسی خوابیده باشی

 

Who knows how to love you like me

که بدونه چطور مثل من عاشق تو باشه

 

There must be a good reason that you're gone

باید دلیلی خوبی وجود داشته باشه که ترکم کردی

 

Every now and then I think you

هر چند وقت یک بار به این فکر میکنم که تو

 (Every now and then یعنی گاه و بی گاه)

 

Might want me to come show up at your door

شاید ازم بخوای که دوباره بیام جلوی خونه ت

 

But I'm just too afraid that I'll be wrong

اما از این میترسم که اشتباه کرده باشم

 

Don't wanna know

نمی خوام بدونم در مورد اینکه

 

If you're looking into her eyes

اگه که تو توی چشم هاش نگاه میکنی

 

If he's holding onto you so tight

و اگه که اون محکم تو رو بغل کرد

 

The way I did before

مثل اون موقع ها که من انجام میدادم

 (Did اینجا هم به Hold و هم به Look بر می گرده یعنی مثل

اون موقع ها که من بغلت میکردم و توی چشمهات نگاه میکردم)

 

I overdosed

من اور دوز کردم

 

Should've known your love was a game

(زودتر از اینها) باید می دونستم که که عشق تو یه بازی بوده

 

Now I can't get you out of my brain

الان نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم (فراموشت کنم)

 

Oh, it's such a shame

این شرم آوره

 

تکرار کورس

 

Charlie Puth & Selena Gomez

Don't wanna know

نمی خوام بدونم در مورد اینکه

 

What kind of dress you're wearing tonight

که چه لباسی رو امشب داری می پوشی

 

If he's giving it to you just right

اگه اون به خوبی تو رو راضی میکنه

 

(just right یعنی well یا perfect از طرفی give it to

یعنی کسی رو قانع کردن پس زمینه جن*سی داره)

 

The way I did before

مثل اون موقع ها که من راضی ت میکردم

 

I overdosed

من اور دوز کردم

 

Should've known your love was a game

(زودتر از اینها) باید می دونستم که که عشق تو یه بازی بوده

 

Now I can't get you out of my brain

الان نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم (فراموشت کنم)

 

Oh, it's such a shame

این شرم آوره

 

تکرار کورس

 

Charlie Puth & Selena Gomez

We don't talk anymore

ما دیگه با هم حرف نمی زنیم

 

Don't wanna know

نمی خوام بدونم در مورد اینکه

 

What kind of dress you're wearing tonight

که چه لباسی رو امشب داری می پوشی

 

If he's holding onto you so tight

و اگه که اون محکم تو رو بغل کرد

 

The way I did before

مثل اون موقع ها که من بغل می کردم

 

We don't talk anymore

ما دیگه با هم حرف نمی زنیم

 

I overdosed

من اور دوز کردم

 

Should've known your love was a game

(زودتر از اینها) باید می دونستم که که عشق تو یه بازی بوده

 

Now I can't get you out of my brain

الان نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم (فراموشت کنم)

 

Oh, it's such a shame

این شرم آوره

 

That we don't talk anymore

که ما دیگه با هم حرف نمی زنیم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید