لینک دانلود آهنگ MP3 320متن و ترجمه آهنگ: Song Lyrics


(Only you know me the way you know me

فقط تو منو میشناسی


Only you forgive me when I'm sorry)

فقط تو منو میبخشی وقتی متاسفم


Need you when I'm broken

بهت نیاز دارم وقتی شکسته ام


When I'm fixed

وقتی پا بر جام


Need you when I'm well

بهت نیاز دارم وقتی که حالم خوبه


When I'm sick

وقتی که مریضم


Friends that I rely on

دوست هایی که بهشون تکیه کردم


Don't come through

مستقیم نمیان


They run like the river

مثل رودخونه می دَوَن


But not you

اما تو نه


Can't see when I'm falling

نفهمیدم کی زمین خوردم


Losing myself

و خودم رو از دست دادم


But then I hear you calling

اما زمانی که صدام زدی من شنیدمبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید