لینک دانلود آهنگ


متن به همراه ترجمه آهنگ:


Astro

استرو


Sun is down, freezing cold

خورشید غروب کرد، خیلی سرده


That's how we already know winter's here

اینجوریه که ما می‌فهمیم زمستون اومده


My dawg would probably doing it for a Louis belt

رفیقم احتمالاً این کارو برای کمربند لویی (برند) می‌کنه


That's just all he know he don't know nothing else

این همه چیزیه که می‌دونه، اون چیز دیگه ای نمی‌دونه


I tried to show him, yeah

من سعی کردم نشونش بدم، آره


I tried to show him, yeah, yeah

من سعی کردم نشونش بدم، آره، آره


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید