لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

천진난만 청순가련

새침한 척 이젠 지쳐 나 귀찮아

매일 뭐 해 어디야 밥은 잘 자 Baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like (oh, oh, oh)

بی گناه و حساس خسته از تظاهر کردن

دیگه برام بسه داری چیکار میکنی؟ کجایی؟ چیزی خوردی؟ شب بخیر عزیزم، محبوبم، عسلم

دلم برات تنگ شده

همشون الکیه

 کاری با من کردی که فکر کنمبرای مشاهده متن کامل کلیک کنید