لینک دانلود آهنگمتن آهنگ:

[Intro: Pitbull & Prince Royce]
Worldwide
Armando
Ludacris
Prince Royce
You know we had to bring it back
Rewriting history
Dale

[Coro: Prince Royce]
Quiero saber cuando te voy volviera ver (I wanna know)
Quiero saber cuando es la proxima vez


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید