لینک دانلود آهنگ با کیفیت 320


متن ترجمه آهنگ:

 See I never thought that I could walk through fire

هیچوقت فکرشم نمیکردم که بتونم روی آتش راه برم

 

I never thought that I could take the burn

فکرشم نمیکردم که بتونم گرما رو تحمل کنم

 

I never had the strength to take it higher

هیچوقت قدرت اینو نداشتم که اینقدر تحملش کنم

 

Until I reached the point of no return

تا اینکه رسیدم به جایی که جای هیشچ برگشتی نبود

 

And there’s just no turning back

دیگه راه برگشتی وجود نداره

 

When your hearts under attack

وقتی قلبت زیر حملست

 

Gonna give everything I have

میخوام هرچی دارم رو بدمبرای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید