لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

I still watch you when you're grooving

As if through water from the bottom of a pool

You're moving without moving

And when you move, I'm moved

من هنوز تورو تماشا میکنم، وقتی ک رشد میکنی

مث آبی که از ته استخر میگذره

تو داری تکون میخوری، بدون حرکت

و زمانی که تو حرکت کردی، من جابه‌جا شدم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید