لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

[Verse 1]

Poetry in your body
شعر توی بدنت رو

You got it in every way
توی هرحالتی داری

And can't you see it's you I'm watching?
نمیتونی ببینی کسی که دارم نگاش میکنم تویی؟

I am hot for you in every way
من توی هر حالتی برات داغم

And turn around, let me see you
بچرخ، بذار ببینمت

Wanna free you with my rhythm
میخوام تورو با آهنگم آزاد کنم

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید