لینک دانلود آهنگ:ترجمه آهنگ:

همینطور که به سمت هم نشونه گرفتیم، خشکمون زده

صداتو خیلی واضح میشنوم

پر از افکاری شدم که نفسمو بند آورده

چشمامونو پوشوندیم

در قلبمونو محکم بستیم

به همدیگه پشت میکنیم

دارم آتیش میگیرم، نمیتونم نفس بکشم، انگار دارم منفجر میشم

...دارم از تشنگی هلاک میشم و با این یه پیک

انگار قراره لبریز بشم تو این شبِ خطرناک


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.