لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:


[Verse 1]
I couldn't fight anymore
دیگر نمی‌تونستم بجنگم.

And I wouldn't lie anymore
و من دیگه دروغ نمیگم

And all of the truths that I couldn't ignore
و تمام حقایقی که نتونستم نادیده بگیرم

I wouldn't fight in this war
من در این جنگ نمی‌جنگم[Pre-Chorus]
No no no no no no no no

نه نه نه نه نه نه نه نه


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید