لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:


I should’ve stayed with you last night

باید دیشب باهات می موندم


Instead of going out to find trouble

به جای اینکه برم بیرون دنبال دردسر


That’s just trouble (yeah)

این فقط مشکله


I think I run away sometimes

فکر کنم بعضی وقت ها فرار می کنم


Whenever I get too vulnerable

هر وقت که خیلی آسیب پذیر می شم


That’s not your fault (yeah)

تقصیر تو نیست

 

See I wanna stay the whole night

ببین، میخوام کل شب بمونم


I wanna lay with you till the sun’s up

میخوام با تو بخوابم تا زمانی که خورشید طلوع بکنهبرای مشاهده متن و ترجمه کامل اینجا کلیک کنید