لینک دانلود آهنگ با کیفیت بالا


متن و ترجمه آهنگ:


We were here the whole time
ما تمام مدت اینجا بودیم
You were asleep
شما خواب بودید
Time to wake up
وقتشه بیدار شید

[Intro]
Cover me
من رو پنهان کن

[Chorus]
I can't believe how much I hate
Pressures of a new place roll my way
باورم‌ نمیشه چقدر تنفر دارم 
فشار های یه جای جدید بر مسیرم چیره شده

✅( شرایط جدید تایلر در آلبوم جدید و فشار های روانی که روش تایلر رو عصبانی کرده)

Jumpsuit, jumpsuit cover me
جامپسوت، من رو بپوشون
Jumpsuit, jumpsuit cover me
جامپسوت، من رو بپوشون

✅( جامپسوت در واقع لباسی هست با رگه های زرد رنگ که تایلر اون رو برای امنیتش از دست اسقف ها میپوشه. این آلبوم به صورت تمثیلی و داستانی هست اگه میخوایید کل ماجرا رو بدونید باید بقیه پست ها ما در وبلاگ و کانالمون رو مطالعه کنید.)

I crumble underneath the weight
من زیر سنگینی فرو میریزم
Pressures of a new place roll my way
فشار های یه جای بر مسیرم چیره شده

✅( فشار ها منظورش سنگینی افکار و مسئولیتهاش هستند که ب مرور زمان خسته و افسردش میکنند)

Jumpsuit, jumpsuit cover me
جامپسوت، من رو بپوشون
Jumpsuit, jumpsuit cover me
جامپسوت، من رو بپوشون

[Verse 1]
Spirits in my room, friend or foe?
ارواح داخل اتاقمن، دوستن یا دشمن؟
Felt it in my youth, feel it when I'm old
در جوانیم حسش کرده بودم، هنوزم حسش میکنم در حالی که پیر شدم
(منظور تایلر از ارواح تفکرات و افسردگیش هست که از زمان کودکی همراهش بوده)

Jumpsuit, jumpsuit cover me
جامپسوت، من رو بپوشون
(Dusting off my Jumpsuit)
گرد و خاک رو از روی روپوشم میتکونم

[Chorus][Verse 2]
I'll be right there
من اینجا خواهم بود
But you'll have to grab my throat
ولی تو باید گلوی منو فشار بدی 
And lift me in the air
و منو رو هوا بلند کنی
If you need anyone (If you need anyone)
اگه تو به کسی نیاز داری
I'll stop my plans
من برنامه هامو متوقف میکنم
But you'll have to tie me down
ولی تو باید منو ببندی
And then break both my hands
و جفت دستهامو بشکونی
If you need anyone
اگه به کسی نیاز داری
I'll be right there
من همینجا خواهم بود 
But you'll have to grab my throat and lift me in the air
تا تو گلو منو بگیری و روی هوا بلند کنی
(If you need anyone)
If you need anyone (If you need anyone)
If you need anyone (If you need anyone)
If you need anyone
اگه تو به کسی نیاز داری
(همونطور که در موزیک ویدیو دیدید تایلر در مواجه با سوار قرمز پوش یا به اصطلاح "نیکو" این جملات رو گفت که در حقیقت نشون دهنده دوگانه بودن وجود تایلره که اون هم تسلیمه و هم در حال مقابله با بلوری فیس که نماینده افسردگی ،شک، و ترس هاش هاست)


[Chorus]تکرار