لینک دانلود آهنگ MP3 320 


متن و ترجمه آهنگ:

[Verse 1]


Step up the two of us, nobody knows us

هر دو تامون وارد میشیم، هیچکس ما رو نمیشناسه

 

Get in the car like, Skrrt

وارد ماشین میشیم مثل اسکییرت

 

(Skrrt معنای خاصی نداره به صدای ترمز یا دریفت ماشین میگن)

 

Staying up all night, order me pad thai

قراره کل شب بیدار باشیم، برام پد تای سفارش بده

 

(پد تای یه نوع غذای آسیای شرقی)

 

Then we gon sleep til noon

بعدش تا لنگ ظهر میخوابیم

 

Me with no makeup, you in the bathtub

من بدون آرایش، تو هم توی حمام

 

Bubbles and bubbly

حباب و حباب

 

(bubble و bubbly تقریبا هر دو یک معنا دارن، این اصطلاح در

مواقعی استفاده میشه که کسی توی وان حموم دراز کشیده و داره

آبجو یا شراب مینوشه، در واقع bubbly منظور حباب های درون

آبجو هست، البته خیلی جاها bubbly معنای شراب هم میده)

 

This is a pleasure, feel like we never act this regular

این لذت بخشه، هیچ وقت تا این حد زندگی منظمی نداشتم

 

Click, click, click and post

کلیک، کلیک، کلیک و پستش میکنم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید