لینک دانلود آهنگ MP3 320متن و ترجمه آهنگ:

[Verse 1]

My mother said I'm too romantic

مامانم گفت من خیلی رمانتیکم


She said, "You're dancing in the movies"

اون گفت "تو در فیلم ها میرقصی"


I almost started to believe her

تقریبا داشتم حرفشو باور میکردم


Then I saw you and I knew

بعدش دیدمت و فهمیدم


Maybe it's 'cause I got a little bit older

شاید این به خاطر اینه که  سنم یکم رفته بالا


Maybe it's all that I've been through

شاید این به خاطر چیزاییه که پشت سر گذاشتم


I'd like to think it's how you lean on my shoulder

دوست دارم به این فکر کنم که چطوری به شونه من تکیه میکنی


And how I see myself with you

و خودم با تو چطور به نظر میام


 

[Pre-Chorus]

I don't say a word

من هیچ‌چیزی نمیگنم


But still, you take my breath and steal the things I know

اما تو هنوزم نفسه منو بند میاری و هوش  از سرم میپرونی


برای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید.