لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

When I was young I fell in love

وقتی که جوون بودم عاشق یکی شدم

 

We used to hold hands, man, that was enough

ما دستای همو میگرفتم، همون کافی بود که عاشق بشم

 

Then we grew up, started to touch

بزرگتر که شدیم، شروع کردیم به نوازش کردن هم

 

Used to kiss underneath the light on the back of the bus

عادت داشتیم که هم رو ببوسیم زیر چراغ پشت اتوبوس

 

No your daddy didn't like me much

نه یادمه که بابات زیاد از من خوشش نمیومد

 

And he didn't believe me when I said you were the one

اون حرفم رو باورم نکرد اون وقتی که بهش گفتم تو همونی هستی که میخوام

 

Every day she found a way out of the window to sneak out late

اوه هر روز یه راهی پیدا میکرد که یواشکی از پنجره فرار کنه و تا دیروقت بریم بیرون


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.