لینک دانلود آهنگ MP3 320متن آهنگ:


 [Verse 1]


Always lookin' out behind my fences
همیشه پشت حصار قایم میشم

Always felt isolated, oh-oh-oh
همیشه احساس منزوی بودن، اوه - اوه -

I don't know why I was so defensive
نمدونم چرا حالت تدافعی به خود گرفته بودم

I'll find a way to let you in
یه راهی پیدا می‌کنم که بذارم بری تو


[Refrain]

I will die if I don't try, damned if I ask why
اگه این سوال رو از تو بپرسم، من میمیرم

This is somethin' real, this is somethin' right
این یه چیز واقعی است، چیزی نیست

Never been in love, never felt it all until now

تا به حال هرگز عاشق نشده بودم، هرگز چنین احساسی نداشتم.


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.