لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

[Intro]

Hmm-mm

 

[Verse 1]

Wake up and smell the coffee

بیدار میشی و بوی کافی به مشامت میرسه

Is your cup half full or empty?

آیا لیوانت نیمه پره یا نیمه خالی؟

When we talk, you say it softly

وقتی حرف میزنیم٬ خیلی نرم و آروم حرف میزنی

But I love it when you're awfully quiet

اما وقتی کاملا ساکتی رو بیشتر دوست دارم

Hmm-mm, quiet

ساکت

Hmm-mm


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید