لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

 Gönlüm benle bile sizli bizli

قلبت با من هم صمیمی و راحت نیست

 

Güvenmiyor gizli gizli

مخفیانه هم (بدون اطلاع من) اعتماد نمی کنه

 

Ben boş verdim unuttum da

من رها کردم و فراموش هم کردم

 

Canımın her yeri parmak izli

هر قسمت از جانم (وجودم) رد اثر انگشته

 

Neresi hüzün neresi sevinç

کجاش غم، کجاش شادی

 

Ve ne kadarı benim bu hislerin

و چقدر از این احساسات مال منه

 

Çoğu zaman her şeyimiz ödünç

بیشتر اوقات همه چیزمون عاریه (قرضی) هست

 

Biri beni sevsin güzel sevilirim

یکی منو دوست داشته باشه، زیبا دوست داشته میشم (معشوق خوبی هستم)


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید