لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:

دلبر ته عاشقی نداشته حاصل
حرفای مردم ر دکردمه شه دل
ترسمه بمیرم بورم زیر گل
چند سال آرزو بمونه می دل


برای مشاهده ترجمه آهنگ کلیک کنید