لینک دانلود آهنگ


متن آهنگ:


عشقم چرا با ناز

تو با افسونو لبخندی

به جانم شعله افکندی

مرا دیوانه کردی

امشب که با ناله

هم از...

دلم در سینه مینالد

مرا دیوانه کردی

مرا ای دل دیوانه کردی 

اشکی که ریزد به دیده ی غم

آهی که خیزد به سینه من

رنج تمنا ندارم

تو آن گل مریم سفیدی

بی تو دلم شوری و امیدی

دیگر به دنیا ندارم

رفتی مرا تنها

زدست غمها رها کردی

به جان من خطا کردی

 

 

برای مشاهده متن کامل کلیک کنید