لینک دانلود آهنگ MP3 320


متن و ترجمه آهنگ:


Oh yeah yeah oh yeah yeah

اه اره اره اه اره اره

 

Pretending not to be interested, avoiding your eyes

وانمود میکنم که برای من سودی نداره – خودداری میکنم از دیدنت

 

Please understand, I have to risk my all

لطفا بفهم – من باید همه چیز رو مخاطره کنم (مورد خطر قرار دادن )

 

Just by passing by, oh yeah

فقط با گذشتن – اه اره 

 

I can see that you’re way different from other girls

من میتونم اون رو ببینم اون راه متفاوت با بقیه دختر ها رو 

 

I look back and luck will still find me

من به عقب نگاه میکنم و میخوام خودم و شانسم رو پیدا کنم 


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید.