آهنگ تاجیکی سبزینه رنگ از مدینه حق نظر و خجسته میرزا ولی


پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنیدلینک دانلود آهنگ


متن آهنگ: