لینک دانلود آهنگ MP3 320


متن و ترجمه آهنگ:

Gel aşka çare bulunmuş bize

بیا برای عشق، چاره پیدا شده برای ما


Bitti o bilmece

اون معما (پازل) تموم شد


Son şarkı bu küskün hallere

آخرین ترانه برای این احوال قهرانه (قهر کرده)


Ayrı kalma öylece

اونطور جدا (دور) نمون


İçimde mevsim hep ılık

فصل در درونم هنوز ولرم (نیمه گرم) هست


Gönüllere gün doğmalık

نیاز هست که در قلب ها خورشید طلوع کنه


Dön Artık

برگرد دیگه


Yüzümden oldu ayrılık

به خاطر من شد جدایی (جدایی اتفاق افتاد)


Bağışla kalbi tertemiz saflık

ببخش منو [ای کسی که] قالب صاف و تمیزی داری

 

Ben Ağlarım

من گریه می کنم


Seninle Ağlarım

با تو گریه می کنم


Yazarız derdi tüm şehirlere

درد رو توی تمام شهرها می نویسیم


Cennet Yanım

کنارم بهشته


Yolunla bağlıyım

با راهت پایبند هستم (مرتبط)


Gideriz belki tüm şehirlere

شاید به همه شهر ها بریم

 

Ben Ağlarım

من گریه می کنم


Seninle Ağlarım

با تو گریه می کنم


Yazarız derdi tüm şehirlere

درد رو توی تمام شهرها می نویسیم


Cennet Yanım

کنارم بهشته


Yolunla bağlıyım

با راهت پایبند هستم (مرتبط)


Gideriz belki tüm şehirlere

شاید به همه شهر ها بریم

 

Gel aşka çare bulunmuş bize

بیا برای عشق، چاره پیدا شده برای ما


Bitti o bilmece

اون معما (پازل) تموم شد


Son şarkı bu küskün hallere

آخرین ترانه برای این احوال قهرانه (قهر کرده)


Ayrı kalma öylece

اونطور جدا (دور) نمون


İçimde mevsim hep ılık

فصل در درونم هنوز ولرم (نیمه گرم) هست


Gönüllere gün doğmalık

نیاز هست که در قلب ها خورشید طلوع کنه


Dön Artık

برگرد دیگه


Yüzümden oldu ayrılık

به خاطر من شد جدایی (جدایی اتفاق افتاد)


Bağışla kalbi tertemiz saflık

ببخش منو [ای کسی که] قالب صاف و تمیزی داری

 

Ben Ağlarım

من گریه می کنم


Seninle Ağlarım

با تو گریه می کنم


Yazarız derdi tüm şehirlere

درد رو توی تمام شهرها می نویسیم


Cennet Yanım

کنارم بهشته


Yolunla bağlıyım

با راهت پایبند هستم (مرتبط)


Gideriz belki tüm şehirlere

شاید به همه شهر ها بریم

 

Ben Ağlarım

من گریه می کنم


Seninle Ağlarım

با تو گریه می کنم


Yazarız derdi tüm şehirlere

درد رو توی تمام شهرها می نویسیم


Cennet Yanım

کنارم بهشته


Yolunla bağlıyım

با راهت پایبند هستم (مرتبط)


Gideriz belki tüm şehirlere

شاید به همه شهر ها بریم


برای مشاهده متن کامل کلیک کنید