لینک دانلود آهنگ


متن و ترجمه آهنگ:

  

La la la la

La la la la

La la la la

 

[VERSE 1]

I want you to love me, like I'm a hot ride

میخوام عاشقم باشی طوری که من یک دختر آتیشی هستم


Keep thinkin' of me, doin' what you like

به فکر کردن در مورد من ادامه بده و من کاری رو که دوست داری برات انجام میدم


So boy forget about the world cuz it's gon' be me and you tonight

پس پسر جهان رو بیخیال بشو که امشب من و تو باهم هستیم


I wanna make your bed for ya, then imma make you swallow your pride

و میخوام تختخواب رو برات آماده کنم و موجب میشم که غرورت رو قورت بدی(کنار بزاری)


 

[CHORUS]

Want you to make me feel like I'm the only girl in the world

میخوام احساسی رو بهم دست بدی طوری که تنها دختری باشم در جهان که


Like I'm the only one that you'll ever love

تنها دختری که در جهان برای همیشه عاشقش میمونی


Like I'm the only one who knows your heart

تنها کسی که قلبت رو میشناسهبرای مشاهده متن و ترجمه کامل کلیک کنید