زندگینامه فاطمه مهلبان:

یکی از چهره ها که به تازگی نامش سر زبان ها افتاده دختر جوانی به نام فاطمه مهلبان است که با صدای مخملی و خواندن آواز های سنتی و موسیقی فولکور مازندرانی به شهرت رسیده است.

فاطمه مهلبان توانسته با بازخوانی آثار مشهوری چون استاد عبدالحسین مختاباد در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام هنر خود را به گوش مردم برساند و بازخورد بسیار مناسبی هم دریافت کرده است.

فاطمه متولد مازندران است و در رشته موسیقی و خوانندگی چند سالیست فعالیت می کند.

به نظر می آید خانوم فاطمه مهلبان متولد دهه ی ۷۰ باشد که اهل مازندران می باشد که با توجه به عکس های پیچ او مشخص می شود که در ایران نیستند ولی دقیق مشخص نیست ایشون توانسته با تکرار آثار معروفی مانند آقای استاد عبدالحسین مختاباد  در شبکه  های مختلفی همچون ایستاگرام و تلگرام معروف شود ایشون در ایستاگرام ۱۱۷ کا فالور دارد که مدیر برنامه های  ایشون آقای در حال فعالیت می باشد

آهنگ های خانوم فاطمه مهلبان ملودی توسط بنیامین عمران می باشد و خوااننده توسط فاطمه مهلبان می باشد و تنظیم بنیامین عمران و شعر داوود کیا قاسمی امده میکند (اهنگ ها همره با ترجمه در کانال تلگرام ایشون قرار شده است)


آدرس پیچ این خواننده مازندرانی:

https://www.instagram.com/fatemehmehlaban


آدرس تلگرام ایشون:

t.me/fatemehmehlaban